Home staging

Home staging to zespół działań przygotowujących nieruchomość, mających sprawić, że zyska ona jak największe grono osób zainteresowanych jej zakupem lub wynajmem. Celem Home stagingu jest podniesienie atrakcyjności nieruchomości i w rezultacie jak najszybsza jej sprzedaż lub wynajem. Zaplanowane i przygotowane przestrzenie pozwolą niewielkim kosztem podnieść cenę nieruchomości (średnio nawet o 10% wartości rynkowej). Dodatkowo w ramach oferty, zgodnie z  oczekiwaniami klienta oraz założonego budżetu nieruchomość zostanie przygotowana do sesji zdjęciowej (stylizacja, zakup dodatków do sesji np. kwiaty, owoce, poduszki) wraz z  profesjonalną sesją zdjęciową nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży/wynajmu.